Priser

Pris (alle priser er inkl. moms for private, men ekskl. moms for erhverv)

350 kr. for den 1. time og dernæst 175 kr. pr. påbegyndt ½ time
100 kr. pr. påbegyndt 1/4 time plus opstartstillæg på 150 kr. pr. gang
Gratis (ved indlevering på vores værksted)

540 kr. pr. time hhv. fast tilbud
4,50 kr. pr. km

Rådgivning

Rådgivning omkring anskaffelse af computere, andet udstyr eller programmer

  • 225 kr. pr. påbegyndt ½ time

Hvis rådgivningen resulterer i, at vi skal foretage anskaffelsen og installation i hjemmet eller virksomheden, reduceres beløbet til 75 % af normalhonoraret.